Radionice

Instrument glumca jest on sam. Da bi instrument bio u funkciji – na njemu treba raditi.

Uz pomoć naših voditelja naučite i savladajte mnoge neophodne vježbe, pripreme i tehnike s kojima se glumci susreću.

Radionice i seminari koje organiziramo:

 • KREATIVNO DRAMSKO PISANJE
 • DRAMSKA RADIONICA
 • IMPROVIZACIJOM DO PREDSTAVE
 • DRAMSKE IGRE
 • PLESNA RADIONICA
 • KAKO VODITI DRAMSKU GRUPU
 • SCENSKI GLAS
 • GOVOR/KOR/GLUMAC
 • PRIPOVIJEDANJE
 • OSNOVE MIME
 • KLAUNIRANJE
 • POI (vještina žongliranja)
 • DRAMSKE TEHNIKE
 • DRAMA/PSIHODRAMA I EKSTENZIJA OSOBNOG ISKUSTVA

KREATIVNO DRAMSKO PISANJE
Voditeljica: Kristina Gavran, studentica dramaturgije
Pisanje biografija likova, dijaloga, monologa. Što je dramska situacija. Dramatizacija kratke priče, dramska priča prema novinskom tekstu, čitanje scena u dramskim grupama

DRAMSKA RADIONICA
voditeljica: Marija Šorša, dramska pedagoginja

Pravila i metode praktičnog dramskog rada. Vježbe opuštanja, koncentracije, osjetilne vježbe, vođena improvizacija, dramske igre i improvizacije, kolektivno stvaranje priče. Rad na glasu i pokretu. Razvijanje kreativnosti, scenskog govora i kazališne kulture.

IMPROVIZACIJOM DO PREDSTAVE
– za mlade i voditelje aktivnosti za djecu i mlade
Voditeljice: Marija Šorša ili Kristina Jakšić
Vježbe opuštanja, koncentracije, osjetilne vježbe, vođena improvizacija, dramske igre i improvizacije, kolektivno stvaranje priče. U sklopu radionice radit će se na glasu i govornom izražavanju, te osnove mime. Kod mladih polaznika težište je postavljeno na razvijanju kreativnosti, scenskog govora i kazališne kulture, dok voditelji dobijaju i samostalne zadatke. Rezultati rada bit će prezentirani na kraju radionice.

DRAMSKE IGRE
Voditeljica: Kristina Jakšić, dramska pedagoginja

Dramske igre važan su dio rada u dramskim grupama ,pripreme za produkciju ili predstavu, a mogu biti i vrlo koristan dio nastavnog procesa i školskih aktivnosti. Kako ih prilagoditi potrebama svoga rada i što se sve može ostvariti kroz dramsku igru ….
PLESNA RADIONICA
voditeljice: Marija Šorša, plesna pedagoginja, Nina Horvat, studentica dramaturgije

Ples kao temelj scenskog pokreta.Izražavanje ritmom i pokretom: od konkretnog ka apstraktnom. Koordinacija i ekspresija tijela. Vježbanje sekvenci raznih stilova. Rad na kratkoj koreografiji.

KAKO VODITI DRAMSKU GRUPU –radionice za mlade voditelje
Voditeljice: dramske pedagoginje Marija Šorša i Kristina Jakšić

– kako organizirati rad dramske grupe
– kako motivirati grupu za rad
– kako u rad uključiti sve članove grupe
– rad na vlastitoj slobodi i osjećaju sigurnosti
– kako motivirati na suradnju
– rad na prihvaćanju i uvažavanju drugih
– upotreba dramskih tehnika u nastavi
– kazališna abeceda
Vježbe opuštanja, koncentracije, osjetilne vježbe, vođena improvizacija.
dramske igre i improvizacije, kolektivno stvaranje priče, upotreba različitih dramskih tehnika

SCENSKI GLAS
voditeljica: Marina Petković, prof.fonetike i redateljica

Priprema tijela za vokalnu aktivnost, opuštanje, disanje i foniranje, povećanje rezonancije i snage glasa. Traženje i oslobađanje ekspresije glasa aktiviranjem tijela, pokreta i karaktera. Postizanje kontrole glasa potrebne za scenski govor i scensko pjevanje

GOVOR/KOR/GLUMAC
Voditeljica: Marina Petković Liker, prof. fonetike i redateljica

Scenski govor, rad na tijelu, glasu i izgovoru, analiza i interpretacija teksta. Auditivne I vizualne vrednote govornog jezika. Rad na tekstovima grčkih tragedija i posebnostima korskog govora i odvojenog glumca.

PRIPOVIJEDANJE
Voditeljica: Marina Petković Liker, prof. fonetike i redateljica

Radionica će se baviti scenskim pripovijedanjem razlikujući razine pripovijedanja od pripovjedača do uloge. Radit će se i na razvijanju scenske prisutnosti, ekspresivnosti i suigre.

OSNOVE MIME
voditeljica: Iva Milley, dramska pedagoginja

Što je mima…… Igre upoznavanja , tjelesni trening (trčanje sa zadacima), istezanje, gradacija zadanih emocija (do karikature), zagrijavanje kroz igre, mimske etide, vježbe za postizanje grupne energije, 7 mišićnih tenzija – proces kroz koji sudionici upoznavaju svoje scensko tijelo i kako ga kontrolirati, rad na karakteru,
vježbe osvještavanja zajedničke energije, ritmičke vježbe.

KLAUNIRANJE
voditeljica: Iva Milley, dramska pedagoginja

Zagrijavanje, rad na karakteru – klaunovi, preuzimanje i povećavanje energije, gradacija situacije i sukoba od nulte točke do vrhunca, scenske improvizacije.

POI (vještina žongliranja)
voditeljica: Iva Milley, dramska pedagoginja

Poi – riječ označava lopticu na uzici koja se vrti oko tijela. Poi se koristio u obrednom plesu kod žena, te u treningu koordinacije ratnika Maora sa Novog Zelanda. Dovoljan je par čarapa, dobra volja i spremnost na pokoju masnicu i žulj.

DRAMSKE TEHNIKE
voditeljica: mr.sc. Ines Škuflić Horvat

Od dramskih tehnika do odgojnog kazališta. Procesna drama. Osnovni elementi planiranja odgojnog kazališta (tema, cilj, motiv, dramske tehnike, uloga za voditelje). Forum teatar. Prorada aktualnih problema uz pomoć dramskih tehnika. Postavljanje strukture interaktivnog kazališta.

DRAMA/PSIHODRAMA I EKSTENZIJA OSOBNOG ISKUSTVA
Voditelj: Damir Miholić, prof defektologije

Istraživanje mogućnosti simboličkog izražavanja osobnog iskustva kroz dramu/psihodramu i kazalište, uz upotrebu drugih medija u dramskom/psihodramskom kontekstu (glazba, pokret/ples, crtež…). Razrada različitih tema i razumijevanje pojma uloge, grupne dinamike, emocija, …, te osnovnih koncepata i tehnika morenovske psihodrame.

Trajanje radionica i termini po dogovoru.

Share on facebook
Share on twitter