8 studenoga, 2018

Djedovi pomoćnici Sobica i Sjeverni Medo od davnina pomažu Djedici podijeliti darove... no vremena se mijenjaju, djeca imaju sve više želja... i trebalo bi se modernizirati! UZRAST: 2 - 12 godina / TRAJANJE: 40 minuta