DRAMSKI PEDAGOZI

Posebnost dramskih pedagoga Teatra Tirena je što su osim dramsko – pedagoške edukacije i sami dugi niz godina bili članovi dramskih studija.