“Preko grma, preko trna…” u sklopu Ruksaka punog kulture

U sklopu projekta Ministarstva kulture "Ruksak pun kulture" u osnovnoj školi u Vođincima odigrali smo predstavu "Preko grma, preko trna... (priče iz hrvatskih narodnih predaja)" i održali dvije dramske radionice u kojima su djeca prorađivala sadržaj predstave.

Naša predstava “Preko grma, preko trna… (Priče iz hrvatskih narodnih predaja)” odabrana je u projekt Ministarstva kulture “Ruksak pun kulture”. U ponedjeljak 8. lipnja s predstavom smo gostovali u osnovnoj školi u Vođincima. Nakon predstave uslijedila je i radionica u kojoj su djeca uz pomoć dramskih igara prorađivala sadržaj predstave.