20 kolovoza, 2018

Božićne nevolje

Djedovi pomoćnici Sobica i Sjeverni Medo od davnina pomažu Djedici podijeliti darove… No vremena se mijenjaju, djeca imaju sve više želja… i trebalo bi se modernizirati!