Lara Žučko

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Rođena 1990. godine u gradu Zagrebu gdje završava osnovnu i srednju školu. Studij sociologije završava 2017. godine na Filozofskom fakultetu u Zagrebu kada brani diplomski rad na temu „Društveno angažirano kazalište na zagrebačkoj umjetničkoj sceni“. 

Ljubav prema kazalištu rodila se u prvom razredu osnovne škole kada je glumila modernu Crvenkapicu  u istoimenoj školskoj predstavi. Nakon toga upisuje osnovnu glazbenu školu Ivan Zajc  te dramski studio u Zagrebačkom kazalištu mladih. Tamo ostaje do 2012. godine kada svoj kazališni put nastavlja u Teatru Tirena.  Ubrzo nakon toga kreće pohađati edukacije dramske pedagogije u Teatru Tirena kod Ive Milley. Već petu godinu zaredom djeluje kao dramska pedagoginja te piše i glumi u amaterskim predstavama s glumačkom družinom proizašlom iz dramskog studija Tirena koje su vodile Maja Sviben i Iva Milley. U svojoj dugogodišnjoj amaterskoj karijeri glumila je u Tireninim predstavama „Dama s kišobranom“ , „Sabor svraka“, Ako jedne noći sedmorica protiv tebe,“ „Dodatna prtljaga“, „Badenski poučak o suglasnosti“, „Zaigrani Božić“, “Božićna potraga” te u predstavi  „Život sa nepoznatim brojem nepoznanica“ koja je 2013. godine osvojila tri nagrade na Susretu Kazališnih Amatera te prvu nagradu na državnom natjecanju amaterskih kazališta u Slavonskom Brodu. 

Kao jedno od najljepših Tirenjanskih iskustava ističe  vrijeme provedeno na radionicama „Theatre Integrates People“ u Izoli 2013. godine, posebice na radionici mjuzikla pod vodstvom Michaela Greena. Godinu dana poslije, odlazi u Pazin na Tirenin kazališni kamp gdje se upoznaje s lutkarstvom na radionici „Kazalište za najmlađe“ pod vodstvom Ivana Kristijana Majića. U sklopu simpozija “Budućnost dramskog odgoja” 2017. godine pohađa radionice „Dramatizacija bajki“ Frane Marije Vraknović, „Glumačke tehnike u dramskom radu“ Marina Bukvića te radionicu “Glas i govor” Marine Petković Liker.  Također, sudjeluje na edukacijama I radionicama dramatizacije (Maja Sviben) I rada s maskom (Kimmo Tahtivirta). 

Danas se profesionalno bavi društveno angažiranim radom, aktivno djeluje kao službena zamjena dramskih pedagoga u Teatru Tirena te u spomenutoj glumačkoj skupini gdje piše i glumi u predstavama„Bašjelijepdanštetabibilaneštoneubiti“, „Mali maturalac iz pakla“ i “A di si ti?”. 

Teatar Tirena
Kačićeva 6A
10000 ZAGREB

+385 1 410 0241
+385 95 410 0241
teatartirena@gmail.com

© Sva prava pridržana

Made with by SKROZ​​