Ana Malnar

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Rođena u Zagrebu 1975.godine, gdje završava osnovnu školu te pohađa IV. gimnaziju (srednju školu završava u USA-Notre Dame High School). Dodiplomski studij završava 1999. godine na Učiteljskoj akademiji u Zagrebu a diplomski studij 2012. godine u Rijeci na Učiteljskom fakultetu (prva generacija Magistra predškolske edukacije). Trenutno pohađa Poslijediplomski specijalistički studij Dramske pedagogije na Učiteljskom fakultetu u Zagrebu.

Tijekom svog rada i studija pohađala je niz lutkarskih i art radionica pod umjetničkim vodstvom kazališne i likovne umjetnice multimedije Krune Tarle, koja ju je upoznala i „zarazila“  lutkarstvom te teatrom materijala (Lutkarski studio ZeKaeM-a, ZKL, Centar mladih Ribnjak). Članica je grupe Fasade – grupa pod vodstvom Krune Tarle čiji je cilj istraživanje alternativnog kazališnog jezika (teatar materijala, maske, objekta, figura), s kojima je sudjelovala u predstavi „Nadir“, autorskom projektu Krune Tarle (ZKL, 2008).

Igra u lutkarskoj predstavi “Šuma priča”, koja je nastala u koprodukciji umjetničke organizacije KRUNA TARLE –art (grupa Fasade) i Centra mladih Ribnjak (Scena Ribica).

Zaposlena je u privatnom D.V. Dobro Drvo gdje radi na poslovima odgojitelja i vodi dramski program.

Teatar Tirena
Kačićeva 6A
10000 ZAGREB

+385 1 410 0241
+385 95 410 0241
teatartirena@gmail.com

© Sva prava pridržana