Bina Mira – Aachen 2019.

Naši srednjoškolci i dramska pedagoginja Jelena su u sklopu projekta Bina Mira u Njemačkoj u Aachenu polazili kazališne radionice i odigrali predstavu "Je li slučaj slučajan?".
Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Sezonu putovanja završili smo s dvije zemlje – naši srednjoškolci i dramska pedagoginja Jelena su u sklopu projekta Bina Mira u Njemačkoj u Aachenu polazili kazališne radionice, a u St. Vithu u Belgiji odigrali predstavu “Je li slučaj slučajan?”.

Teatar Tirena
Kačićeva 6A
10000 ZAGREB

+385 1 410 0241
+385 95 410 0241
teatartirena@gmail.com

© Sva prava pridržana