Dramski studio

U Tireninom dramskom studiju na 7 različitih lokacija djeluju 24 dramske grupe, od predškolaca do studenata, koje vodi 11 dramskih pedagoga! Dramski studio Tirena mjesto je umjetničko-pedagoške prakse Poslijediplomskog specijalističkog studija dramske pedagogije. Djeca i mladi iz Tirene sudjelovali su na Europskim dramskim susretima u Finskoj, Rusiji, Mađarskoj, Belgiji, Turskoj, Velikoj Britaniji i Švicarskoj, te u nizu europskih projekata.

Teatar Tirena
Kačićeva 6A
10000 ZAGREB

+385 1 410 0241
+385 95 410 0241
teatartirena@gmail.com

© Sva prava pridržana