Kalendar projekta

Kalendar događanja projekta "Klikni s kazalištem"
Share on facebook
Share on twitter
Share on email

 

 

Naziv projekta: Klikni s kazalištem
Ime korisnika: Teatar Tirena
Partneri na projektu: Kinoklub Karlovac, Kulturni centar Osijek, Pučko otvoreno učilište Pazin
Ukupna vrijednost projekta: 435.831,42 HRK
Iznos EU potpore: 435.831,42 HRK
Trajanje projekta: 9.7.2021. – 9.7.2022.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. 

Sadržaj mrežne stranice isključiva je odgovornost Teatra Tirena. 

Za više o EU fondovima: www.strukturnifondovi.hr i www.esf.hr

Kontakt osoba za više informacija: Vesna Miholić, vesna@tirena.hr, www.tirena.hr

Kontakt broj: (+385) 01 4100241

Teatar Tirena
Kačićeva 6A
10000 ZAGREB

+385 1 410 0241
+385 95 410 0241
teatartirena@gmail.com

© Sva prava pridržana