DRAMSKI PEDAGOZI

Posebnost dramskih pedagoga Teatra Tirena je što su osim dramsko – pedagoške edukacije i sami dugi niz godina bili članovi dramskih studija.

Ines Škuflić-Horvat

Rođena u Puli. Doktorirala na Filozofskom fakultetu u Zagrebu s temom “Metodičke osnove rada s djecom i mladima u području dramskog stvaralaštva”. Radi kao dramska

NINA HORVAT

Diplomirala je i magistrirala na Odsjeku dramaturgije na zagrebačkoj Akademiji dramske umjetnosti. Umjetnička je voditeljica Teatra Tirena u kojem radi i kao dramska pedagoginja te

MAJA SVIBEN

Rođena u Zagrebu 1981. gdje završava studij dramaturgije na Akademiji dramske umjetnosti u Zagrebu. Kao autorica, dramaturginja, scenaristica i prevoditeljica je surađivala na pedesetak projekata

KATARINA ŠULC

Rođena 1991. u Zagrebu gdje je završila osnovnu i srednju školu. Diplomirala je kroatistiku i pedagogiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, a 2020. upisuje Poslijediplomski

JOSIP HADŽI-BOŠKOV

Rođen 1990. godine u Zagrebu gdje završava osnovnu i srednju školu te fakultet. Po zvanju je magistar nutricionizma, no scenska umjetnost i dramski odgoj mu

Ana Malnar

Rođena u Zagrebu 1975.godine, gdje završava osnovnu školu te pohađa IV. gimnaziju (srednju školu završava u USA-Notre Dame High School). Dodiplomski studij završava 1999. godine

Ines Matić Rakoš

Rođena u Zagrebu 1991. godine gdje je završila osnovnu i srednju školu. Diplomirala je Učiteljski studij s engleskim jezikom na Učiteljskom fakultetu u Zagrebu. 2020.

Maja Jukić

Maja Jukić diplomirana je profesorica hrvatskoga jezika i filozofije. Trenutno radi u školi hrvatskoga za strance. Rođena je 1990. u Zagrebu gdje je pohađala osnovnu

Dora Marojević

Dora Marojević diplomirana je glumica rođena u Zagrebu 1999. godine. Tamo je završila osnovnu i srednju školu, a 2022. godine i Fakultet za film i