DRAMSKI PEDAGOZI

Posebnost dramskih pedagoga Teatra Tirena je što su osim dramsko – pedagoške edukacije i sami dugi niz godina bili članovi dramskih studija.

Ines Škuflić-Horvat

Rođena u Puli. Diplomirala je i magistrirala na Filozofskom fakultetu u Zagrebu s temom Scensko stvaralaštvo učenika osnovnoškolske dobi. Radi kao dramska pedagoginja u Teatru

MAJA SVIBEN

Rođena u Zagrebu 1981. gdje završava studij dramaturgije na Akademiji dramske umjetnosti. Kao autorica, dramaturginja, scenaristica i prevoditeljica surađivala je na dvadesetak predstava u različitim

MARIJA ŠORŠA

Rođena u Zagrebu gdje završava osnovnu i srednju školu, te studij kroatistike i komparativne književnosti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. 2002. g. maturirala je u

KATARINA ŠULC

Rođena 1991. u Zagrebu gdje je završila osnovnu i srednju školu. Diplomirala je kroatistiku i pedagogiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, a 2020. upisuje Poslijediplomski

NINA HORVAT

Diplomirala je i magistrirala na Odsjeku dramaturgije na zagrebačkoj Akademiji dramske umjetnosti. Umjetnička je voditeljica Teatra Tirena u kojem radi i kao dramska pedagoginja te

JOSIP HADŽI-BOŠKOV

Rođen 1990. godine u Zagrebu gdje završava osnovnu i srednju školu te fakultet. Po zvanju je magistar nutricionizma, no scenska umjetnost i dramski odgoj mu

Jelena Kovačić

Jelena Kovačić rođena je u Koprivnici 1991. godine. Diplomirala je 2017. godine Hrvatski jezik i književnost te Povijest umjetnosti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Upisala

Lara Žučko

Rođena 1990. godine u gradu Zagrebu gdje završava osnovnu i srednju školu. Studij sociologije završava 2017. godine na Filozofskom fakultetu u Zagrebu kada brani diplomski

Nikolina Bakmaz

Rođena je 1987. u Zagrebu, završila je školu Primijenjene umjetnosti i teološki fakultet Matija Vlačić Ilirik. Nakon toga upisuje Poslijediplomski specijalistički studij Dramske pedagogije kao