DRAMSKI STUDIO

U Tireninom dramskom studiju na 7 različitih lokacija djeluju 24 dramske grupe, od predškolaca do studenata, koje vodi 12 dramskih pedagoga! Dramski studio Tirena mjesto je umjetničko-pedagoške prakse Poslijediplomskog specijalističkog studija dramske pedagogije. Djeca i mladi iz Tirene sudjelovali su na Europskim dramskim susretima u Finskoj, Rusiji, Mađarskoj, Belgiji, Turskoj, Velikoj Britaniji i Švicarskoj, te u nizu europskih projekata.

Raspored dramskih grupa

Dramski pedagozi

Posebnost dramskih pedagoga Teatra Tirena je što su osim dramsko – pedagoške edukacije i sami dugi niz godina bili članovi dramskih studija.

RAD U DRAMSKOM STUDIJU

Saznajte kako izgleda rad u našim dramskim grupama!