Elena Kladarić

Rođena 1995. godine u Zadru. Gimnaziju završava u Slavonskom Brodu, a Učiteljski studij na Sveučilištu u Zadru. Za vrijeme studija volonterski radi s djecom i mladima te se usavršava na tom području na Erasmus+ razmjenama. Kao hostesa radi i prati rad Kazališta lutaka Zadar. Na temelju izvrsnosti i zalaganja na fakultetu, dobiva Rektorovu nagradu.

Nakon studija radi prvo kao učiteljica u produženom boravku. Raspisuje i provodi dva projekta, od kojeg jedan temeljen na dramskim tehnikama u radu s djecom, s kolegama iz drugih europskih zemalja. Za navedeni projekt dobiva Europsku, a za drugi Nacionalnu oznaku kvalitete. 

Dodatno se usavršava pohađajući radionce kreativnog i dramskog pisanja, storytellinga, kamišibaja, kazališta potlačnih. 2022. upisuje Poslijediplomski sveučilišni studij dramske pedagogije na Sveučilištu u Zagrebu.