Inclusion and Safety in the Digital Age (Erasmus+)

Partneri smo u Erasmus+ projektu INSADIA koji uključuje različite aktivnosti usmjerene na promicanje sigurne i inkluzivne uporabe digitalne tehnologije među mladima.

Projekt INSADIA uključuje različite aktivnosti usmjerene na promicanje sigurne i inkluzivne uporabe digitalne tehnologije među mladima. Projekt će osposobiti 24 trenera i 75 mladih djelatnika za korištenje dramskih metoda u radu s mladima, organizirati međunarodni online festival i konferenciju, kreirati 6 dramskih radionica, izraditi brošuru za mlade i prilagoditi resurse za mlade s poteškoćama u komunikaciji.

Konzorcij INSADIA je skupina organizacija koje surađuju na projektu, a uključuje partnere iz Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Izraela i Crne Gore.

Cilj projekta je promicati društvenu uključenost i zdravu upotrebu digitalne tehnologije kroz aktivnosti neformalnog učenja. Projekt je usmjeren na mlade s manje mogućnosti. Uključuje razvoj tečajeva obuke, korištenje obrazovnog kazališta i drame te organizaciju nacionalnih simpozija i međunarodnih događanja za potporu sigurnoj uporabi digitalne tehnologije inkluzivnim metodama.

Nositelj projekta: TAKA TUKA – Ljubljana, Slovenija

Partneri:
LOGOUT Ljubljana, Slovenija
DJEČIJE POZORIŠTE „EKO ART“ Bugojno, Bosna i Hercegovina
POZORIŠTE MLADIH TUZLE Tuzla, Bosna i Hercegovina
PRAZAN PROSTOR Podgorica, Crna Gora
JU RESURSNI CENTAR ZA SLUH I GOVOR Kotor, Crna Gora
Nalaga’at Center – מרכז נא לגעת, Jaffa – Tel Aviv, Izrael
TEATAR TIRENA Zagreb, Hrvatska

Trajanje projekta: 1.1.2023. – 31.12.2025.