Ines Škuflić-Horvat

Rođena u Puli. Doktorirala na Filozofskom fakultetu u Zagrebu s temom “Metodičke osnove rada s djecom i mladima u području dramskog stvaralaštva”. Radi kao dramska pedagoginja u Teatru Tirena i koordinatorica projekata. Vodi dramske grupe i režira predstave u kojima igraju djeca i mladi. S predstavama postavljenim u Zagrebačkom kazalištu mladih sudjelovala je na desetak međunarodnih festivala. Vodila je radionice za djecu i mlade u Finskoj, Izraelu, Estoniji i na Svjetskom dječjem festivalu u Lingenu. Radila je kao mentorica scenskih radionica u Školi stvaralaštva Novigradsko proljeće te vodila radionice na Međunarodnom kazališnom festivalu u Puli. Bila je umjetnička voditeljica Europskih dječjih dramskih susreta u Pazinu i 19 Kazališnih kampova. Uredila je četiri zbirke igrokaza: Maštoplov, Panika u Strahogradu, Kaos prije premijere i Pobuna likova. Educirala se za psihodramskog praktičara. Predaje na Poslijediplomskom specijalističkom studiju dramske pedagogije. 2018. godine dobila je nagradu HCDO-a (Hrvatski centar za dramski odgoj) za trajan doprinos razvoju dramskoga i kazališnoga odgoja i pedagogije u Hrvatskoj ostvaren dugogodišnjim dramskim te kazališnim odgojnim radom.