Kazališni kamp dobio je nagradu Hrvatskog centra za dramski odgoj

Dramski studio Tirena dobio je:

Nagradu za poseban doprinos dramskom odgoju za sustavnu višegodišnju edukaciju mladeži i dramskih pedagoga u radionicama i programima ljetnog Kazališnog kampa u Pazinu.

Službeno obrazloženje:

“Dramski studio Tirena iz Zagreba već sedam godina organizira u Pazinu Kazališni kamp na kojem je dosad na više od 100 radionica sudjelovalo preko 500 sudionika, djece i mladeži te voditelja aktivnosti za djecu i mlade . Svojevrsni nastavak Europskih dramskih susreta EDERED, koje je Tirena izuzetno uspješno organizirala 2003. godine, Kazališni kamp se oblikovao u uzoriti model kontinuirane dramsko-pedagoške edukacije radioničkog tipa u Hrvatskoj. 2006.g. Kazališni kamp postaje izborni kolegij na Učiteljskom fakultetu u Zagrebu, od 2008.g. dobiva međunarodni karakter organiziranjem radionica stranih voditelja, a od 2010.g. edukaciju stečenu na radionicama Kampa priznaje i Agencija za odgoj i obrazovanje Republike Hrvatske.”

Nagradu dodjeljuje Hrvatski centar za dramski odgoj.