MREŽA – dramskopedagoški edukacijski centar

Projekt koji će grad Pazin ucrtati u kartu Europe kao regionalni dramskopedagoški edukacijski centar.

Mreža je projekt kojemu je cilj stvaranje dramskopedagoškog regionalnog centra. 

Nositelj i glavni organizator jesu Udruga i Teatar Tirena, a partnerska organizacija Udruga Kaleido. Suradnici i voditelji edukacija su dramski pedagozi, diplomirani specijalisti dramske pedagogije, profesori s Učiteljskog i rehabilitacijsko-edukacijskog fakulteta. Provođenje projekta omogućio je Grad Pazin. 

Sjedište Mreže je u Pazinu. Susreti, platforme razmjene iskustava te raznovrsne edukacije koje će se provoditi u sklopu projekta održavat će se u pazinskim javno-kulturnim prostorima i obrazovnim institucijama. 

U Pazinu se dugi niz godina održavao Tirenin kazališni kamp koji je ujedno bio i najpoznatiji hrvatski vaninstiticionalni oblik obrazovanja za medij kazališta. Radionice koje su se provodile u kampu bile su ponajprije namijenjene odgojno-obrazovnim djelatnicima i voditeljima aktivnosti za djecu i mlade. Kako je kroz 15 godina svog postojanja Tirenin kamp educirao veliki broj polaznika, dramskih pedagoga i praktičara, javila se potreba za njihovim umrežavanjem i drugom razinom edukacije. 

Tako nastaje projekt MREŽA koji okuplja dramske pedagoge s ciljem ostvarivanja međunarodne suradnje te stvaranjem centra edukacije iz područja dramskog izražavanja, dramskog stvaralaštva i dramske kulture namijenjene voditeljima aktivnosti za mlade, učitelje, nastavnike, odgajatelje, rehabilitatore. Osim što je obrazovnog karaktera, dramskopedagoški centar MREŽA bit će mjesto istraživanja novih formi i pristupa kazališnom mediju. 

Aktivnosti MREŽE započet će 26. kolovoza 2019. u Pazinu provođenjem četiriju dramskopedagoških radionica Procesne drame (Ines Škuflić, Maša Rimac Jurinović, Snježana Čubrilo, Iva Nemec) te radionicom Kazalište Materijala koju vodi Ana Malnar. Tim radionicama započinje rad dramskopedagoškog centra MREŽA, a kroz edukacije će tog dana proći oko 120 odgojno-obrazovnih djelatnika, knjižničara i voditelja aktivnosti za mlade.