O interaktivnom kazalištu

Programi odgojnog ili interaktivnog kazališta koje ‘Tirena' kreira bazirani su na tome da sudionici aktivno ulaze u dramski svijet koji stvara kazališna priča, pri čemu sudionici mogu utjecati na razvoj radnje, na ponašanje nekih likova, a ponekad i na ishod čitave priče.

Programi odgojnog ili interaktivnog kazališta koje ‘Tirena’ kreira bazirani su na tome da sudionici aktivno ulaze u dramski svijet koji stvara kazališna priča, pri čemu sudionici mogu utjecati na razvoj radnje, na ponašanje nekih likova, a ponekad i na ishod čitave priče.

CILJ PROJEKTA ODGOJNOG/INTERAKTIVNOG KAZALIŠTA:
učesnici prolaze kroz proces propitivanja koje nudi novo viđenje stvari, publika u ulozi dobija odgovornost da istražuje, preispituje i donosi odluke, rješava problemske situacije.