Jubilarni 15. Tirenin Kazališni kamp

Na ovogodišnjem jubilarnom 15. Kazališnom kampu održat će se čak trinaest raznovrsnih kazališnih radionica u periodu od 17.  do 30. lipnja!

Na ovogodišnjem jubilarnom 15. Kazališnom kampu održat će se čak trinaest raznovrsnih kazališnih radionica u periodu od 17.  do 30. lipnja! Osim radionica održat će se i Improliga (natjecanje u improvizacijama) i odigrati predstava našeg dramskog studija “Ofelijino kazalište sjena”.

Kazališni kamp je kazališni i dramsko-pedagoški edukacijski centar namijenjen kreativnom i estetskom razvoj djece i mladih i edukaciji osoba koje rade s djecom i mladima. U 14 dosadašnjih Kampova održane su 174 radionice u kojima je sudjelovalo preko 1000 polaznika. 2011. godine Kazališni kamp dobio je godišnju nagradu Hrvatskog centra za dramski odgoj, za posebni doprinos dramskom odgoju te sustavnu višegodišnju edukaciju mladeži i dramskih pedagoga. 

Detaljan opis radionica 15. Kazališnog kampa možete preuzeti ovdje:
15. Tirenin Kazališni kamp

Da biste se prijavili na neku od radionica, potrebno je ispuniti prijavnicu i poslati ju na e-mail teatartirena@gmail.com. Rok za prijave je pet dana prije početka pojedine radionice odnosno do popunjenja radionica. Sve radionice održat će se u prostoru Teatra Tirena u Kačićevoj 6a.

15. Kazališni kamp – prijavnica

 

RADIONICE 

1.) STVARNI SVIJET
17. i 20. lipnja, 10:00 – 13:00
Od devedesetih godina, kad je internet postao šire dostupan većem broju ljudi, započele su i traju promjene koje će zauvijek izmijeniti obrasce međuljudskih odnosa. Što danas sačinjava “stvarni život”, na koji način preuzimanje uloga te kreiranje novih identiteta funkcionira u virtualnom svijetu? Jesmo li stvarni “pravi” mi ili naši virtualni profili, koji govore o onom kako vidimo sebe i kako ulazimo u interakciju s drugima. Nove generacije odrasle su uz tehnologiju koja postaje pomagalo ili zamjena za stvaranje prijateljstava. Novi oblici komunikacije tema su radionice koju smo namijenili tinejdžerima. Potraga za sobom, za onim nečim pravim, istinskim, ključna je tema odrastanja. Uz dramske igre, vježbe i improvizacije istraživat ćemo vezu između svijeta video-igara i društvenih mreža (gdje mnogi tinejdžeri ostvaruju stvarna prijateljstva) i stvarnog života.
Polaznici: učenici viših razreda osnovne škole
Voditeljice: mr. sc.Ines Škuflić – Horvat i Maja Sviben, dramske pedagoginje 
Cijena: 150 kn, radionica je besplatna za polaznike Tireninog dramskog studija

2.) INKLUZIJA U DRAMSKU GRUPU: Uključivanje djece i mladih s teškoćama u razvoju
20. lipnja, 16:00 – 20:00
Uključivanje djece i mladih s teškoćama u razvoju u odgojno-obrazovnu ili stvaralačku grupu donosi izazove u pronalasku primjerenih oblika i načina njihovog uključivanja. Cilj je ove radionice pružiti odgovarajuću edukaciju i podršku u jačanju inkluzivnog dramskopedagoškog rada. Polaznici će se u kratkim crtama upoznati s osnovnim značajkama različitih teškoća te s različitim mogućnostima prilagodbe načina rada djeci i mladima s teškoćama. Radionica će na primjeru funkcioniranja dramske grupe sudionicima ponuditi uvod za razumijevanje teškoća pojedinca te neke osnovne postupke kojima se stvaraju pretpostavke za aktivno uključivanje djece i mladih s teškoćama u oblike skupnog i zajedničkog stvaralačkog rada u dramskoj grupi.
Polaznici: učitelji, nastavnici i stručni suradnici koji koriste dramske metode u nastavi, voditelji školskih i vrtićkih dramskih skupina te kazališnih studija, aktivisti organizacija koje rade s mladima i drugim skupinama
Voditeljica: Andrea Damjanić Firšt, mag. rehab. educ.
Cijena: 150 kn

3.) FIZIČKI TEATAR
22. i 23. lipnja, 10:00 – 15:00
Radionica se bavi istraživanjem svih vrsta naših fizičkih navika i manira. Izvidjet ćemo kako možemo izraziti sadržaj bez izgovorene riječi koristeći samo tijelo. Pozabavit ćemo se psihofizičkim potencijalom izvođača kroz prepoznavanje različitih dinamika, npr. dinamike četiriju elemenata (voda, zemlja, zrak, vatra), životinja ili određenih slika (dinamika boja, kompozicija…) te pokušati to prenijeti na scenu. Upoznat ćemo osnove pantomime i dotaknuti osnove scenske borbe te istražiti unutarnji ritam akcije/reakcije, te kakav je odnos između organskog ritma, kojeg osjeća izvođač i ritma koji doživljava publika.
Radionica je na engleskom jeziku.
Polaznici: srednjoškolci, studenti
Voditelj: Kimmo Tähtivirta, kazališni pedagog, redatelj, plesač i izvođač 
Cijena: 250 kn

4.) UVOD U RAD NA MONOLOGU
24. i 25. lipnja, 9:00 – 14:00
Radionica je uvod u rad na monologu i priprema za samostalni ili mentorirani nastavak rada te obuhvaća:
– kako izabrati monolog
– izrada redateljsko-dramaturškog plana
– tekst, podtekst i kontekst
– istraživanje rečeničnog smisla, odnos rečenica/stihova
– posvajanje monologa; kreiranje lika u odnosu na psihofizičke osobine izvođača
– ciljevi i motivacija lika za postupke u monologu
– traženje fizičkih radnji
– intonacija, intenzitet, tempo, ritam
– odnos prema drugim likovima
– upućivanje teksta, slušanje
– istraživanje emocionalnih registara, promjene boje glasa, povećanje izražajnih mogućnosti
– prijedlog kostima i rekvizita
– izvedba monologa pred ostalim polaznicima (po želji)
Za radionicu je obavezno odabrati monolog i poznavati djelo na kojem želite raditi.
Polaznici: srednjoškolci, studenti, odgojitelji, učitelji, nastavnici, voditelji aktivnosti za djecu i mlade
Voditeljica: Petra Težak, akademska glumica
Cijena: 250 kn

5.) KOJI SI TI KLAUN ?
24. – 26. lipnja, 16:00 – 20:00
Je li vam ikad netko rekao “Koji si ti klaun?” ili “Što se kreveljiš kao neki klaun?” Na ovoj radionici moći ćete steći upravo takvo iskustvo. Pronaći svog unutrašnjeg klauna i pokazati ga svijetu. Tijekom radionice “Klaun – poezija u pokretu” bavit ćemo se otkrivanjem unutrašnjeg klauna u sebi. Radionica obuhvaća fizičke vježbe i rad na tijelu. Tijelo je jedan od osnovnih instrumenata svakog izvođača, a za klauna sredstvo za iskazivanje emocija. Za klauna su emocije uvijek prisutne i ne srami ih se pokazati.  Radit ćemo na solo klaunu, duetu i grupnim točkama. Za radionicu je potrebno ponijeti odjeću i obuću u kojoj se slobodno može kretati, dobru volju i smijeh.
Polaznici: srednjoškolci, studenti, odgojitelji, učitelji, nastavnici, voditelji aktivnosti za djecu i mlade
Voditeljica: Marijana Matoković, akademska glumica i lutkarica
Cijena: 300 kn

6.) KAMIŠIBAJ: UMJETNOST PRIPOVIJEDANJA U SLIKAMA
27. lipnja, 10:00 – 14:00
Kamišibaj je tradicionalno japansko sliko-pripovjedno kazalište. Radionica je svojevrstan uvod, upoznavanje s osnovama. Na njoj će se predstaviti njegovo ishodište, povijesni kontekst i dati uvid u modifikacije koje doživljava u novije doba. Upoznat ćemo strukturu izvedbe kamišibaja, govoriti o sinesteziji različitih umjetnosti koje u sebi objedinjuje te ukazati na njegovu pedagošku i umjetničku vrijednost. Pored teorijskog dijela, dat će se uvid u različite estetike i teme koje se mogu prenijeti u kamišibaju te propitati  kako takav spoj slike i priče može pomoći u podučavanju različitih nastavnih sadržaja, odnosno na koji način može upotreba kamišibaja pospješiti nastavni proces i ispuniti odgojno-obrazovne ishode.
Polaznici: odgojitelji, učitelji, nastavnici, voditelji aktivnosti za djecu i mlade
Voditeljica: Iva Nemec, prof. hrv. i tal. jezika književnosti i dramska pedagoginja
Cijena: 150 kn

7.) KAZALIŠTE MATERIJALA
27. lipnja, 16:00 – 20:00
Tkanina, papir, plastična folija, štapovi, staklo, kamenje…, sve je to neoblikovani materijal kojim se vrlo često koristimo u vrtiću u različite svrhe – kao poticaj za različite istraživalačke aktivnosti, stolno-manipulativne igre ili pak likovne aktivnosti. No koliko često neoblikovane materijale koristimo za uprizorenja u kojima stvaralački proces oblikovanja postaje scenskom radnjom i u kojima materijali mijenjaju svoja obličja te time razvijaju scenu? Istražujući svojstva i mogućnosti različitih materijala, igrajući se njima, stvarat ćemo nove, drugačije svjetove. Izmičući materijale iz njihovog uobičajenog konteksta i otkrivajući njihovu magičnu stranu obogatit ćemo kako svoju tako i stvaralačku igru djece u vrtiću.
Ciljevi radionice:
• upoznavanje s osnovama kazališta materijala
• istraživanje medija materijala
• poticanje dramske stvaralačke igre
• improviziranje različitih scena i poticanje na slobodu umjetničkog izražavanja
• razvijanje sposobnosti korištenja različitih oblika izražavanja
Polaznici: odgajatelji, pedagozi, voditelji dramskog odgojnog rada u vrtićima
Voditeljica: Ana Malnar, mr. predškolskog odgoja, odgojiteljica, lutkarica
Cijena: 150 kn

8.) DRAMSKO PISANJE
28. – 30. lipnja, 10:00 – 14:00
Početna točka za pisanje može biti bilo što – neki događaj, mjesto, zanimljiva osoba, misao, rečenica, miris, boja… Na radionici ćemo proći kroz cijeli proces rada na dramskom tekstu. Ideju ćemo raspisati u sinopsis, sinopsis u scenoslijed, a scenoslijed u scene! Čitat ćemo napisane scene po ulogama i analizirati ih, te naučiti koje su formalne karakteristike dramskog teksta, što sve čini jednu scenu, zašto je bitna biografija lika, čemu služe sinopsis i scenoslijed, značenje i pisanje sinopsisa, scenoslijeda i didaskalija.
Polaznici: srednjoškolci, studenti, odgajatelji, učitelji, nastavnici, voditelji aktivnosti za djecu i mlade
Voditeljica: Nina Horvat, dramska spisateljica i dramaturginja 
Cijena: 300 kn

9.) KOSTIMOGRAFSKA RADIONICA
28. – 30. lipnja, 16:00 – 20:00
Radionica se bavi osnovnim konceptom kostimografije i prilagodbom kostima za izvedbu. Polaznici će proći kroz osnove kostimografije te će im biti prikazan proces nastanka kostima. Na radionici polaznici usvajaju osnovne pojmove iz područja kostimografije koji su usko povezani s dramaturgijom i povijesti odijevanja. Također će im biti približena kostimografija kao grana umjetnosti te će dobiti pregled gdje se sve kostimografija koristi. Naglasak je stavljen na dramaturgiju samog lika, u kontekstu odijevanja, što će biti usko povezano sa svakodnevnom kulturom odijevanja te sociologijom odijevanja. Kroz radionicu polaznik će biti stavljen u kontekst svakodnevnog kostimografa svog kostima kako bi mu se što bolje približila povezanost dramaturgije i kostima te će svaki polaznik imati priliku izraditi jedan kostim. Uz izradu kostima dobit će i osnove znanja krojenja i rada za šivaćom mašinom.
Polaznici: srednjoškolci, studenti, odgajatelji, učitelji, nastavnici, voditelji aktivnosti za djecu i mlade  
Voditeljica: Lucija Prstec Smolčec, kostimografkinja
Cijena: 300 kn

SPECIJALAN DAN – 21. lipnja

U sklopu jubilarnog 15. Kazališnog kampa organiziramo Specijalni dan u kojem će četiri radionice voditi studentice Poslijediplomskog specijalističkog studija Dramske pedagogije pri Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu! Teatar Tirena je mjesto pedagoško – umjetničke prakse Specijalističkog studija i treću godinu za redom jedan od suorganizatora znanstveno-umjetničkog Simpozija o dramskoj pedagogiji. 

Sve radionice su besplatne! 

KAKO ČITATI IZMEĐU REDAKA?
21. lipnja, 9:30 – 11:30
Činjenica da znamo čitati ne znači i da razumijemo pročitani tekst. U čitanju s razumijevanjem čitatelj shvaća i proživljava pročitano. Međutim, često su tekstovi koji se nude učenicima daleko od njihova iskustva i samim time oni nisu motivirani za čitanje. I tu ulazimo u začarani krug – što manje naši učenici čitaju, sve im je teže čitati. Da bismo ih potaknuli na čitanje i pomogli im da s vremenom počnu uživati u čitanju, moramo im približiti književno djelo. Na raspolaganju su nam, između ostalih, i brojne dramske tehnike kojima djeci i mladima možemo pomoći da razumiju pročitano, olakšati im doživljavanje čitanoga i, što je najvažnije, omogućiti im uživanje u pročitanome.
Polaznici: učitelji, nastavnici, stručni suradnici, studenti
Voditeljica: dr.sc. Maša Rimac Jurinović, prof. hrv. jezika i književnosti i dramska pedagoginja 

DRAMSKO IZRAŽAVANJE U NASTAVI LIKOVNE KULTURE I UMJETNOSTI
21. lipnja, 12:00 – 14:00
Učiteljima Likovne kulture i nastavnicima Likovne umjetnosti bit će predstavljene mogućnosti uključivanja dramskoga izražavanja u nastavi njihovih predmeta na primjeru dramskih (metodičko-didaktičkih) vježbi primjenjivih u različitim nastavnim sadržajima i situacijama. Polaznići će dobiti gotove alate za provedbu tih vježbi na vlastitim nastavnim satima.
Polaznici: učitelji Likovne kulture, nastavnici Likovne umjetnosti, studenti nastavničkog usmjerenja povijesti umjetnosti, učitelji razredne nastave
Voditeljica: Jelena Kovačić, mr. hrvatskog jezika i povijesti umjetnosti

BILO JEDNOM… (radionica pripovijedanja)
21. lipnja, 15:00 – 17:00
Pripovijedanjem i slušanjem priča te poticanjem govornog stvaralaštva razvijaju se sposobnosti usmenog izražavanja te komunikacijske i prezentacijske vještine potrebne za aktivno sudjelovanje u društvu koje žudi za promjenama. Radionica pripovijedanja polaznike vodi procesom od odabira priče preko pripreme do pripovjedne izvedbe. Polaznici će razvijati svoje pripovjedačke, stvaralačke i izvedbene sposobnosti te neverbalnu komunikaciju, mimiku i geste. Spajanjem logičkog i emotivnog u pripovijedanju zajednički ćemo stvarati priče, tumačiti njihove poruke i metafore te se pripremiti za prenošenje njihovih vrijednosti djeci i mladima u redovnoj nastavi ili izvannastavnim aktivnostima. Vježbe koje će polaznici proći pomažu u pripremi za pripovjednu izvedbu te su primjenjive u nastavi i vode ostvarivanju odgojno-obrazovnih ishoda.
Polaznici: srednjoškolci, studenti, odgojitelji, učitelji, nastavnici, voditelji aktivnosti za djecu i mlade
Voditeljice: Katja Petrović i Barbara Crnčan

PROCESNA DRAMA (prema noveli “Pravda” Vladana Desnice)
21. lipnja, 17:30 – 19:30
Procesna drama bavit će se problemom uplitanja u tuđi sukob. Cilj je ukazati na dvije najčešće reakcije koje se pritom javljaju: s jedne strane ravnodušnost (okretanje glave i ignoriranje problema), a s druge strane impulzivno i nepromišljeno uključivanje u sukob. U procesnoj drami osvijestit ćemo potrebu primjerenog i konstruktivnog rješavanja sukoba i činjenicu da je za eventualno uključivanje u tuđi sukob važno poznavati kontekst situacije i uzroke koji su do njega doveli.
Polaznici: učitelji, nastavnici, stručni suradnici, studenti,   svi koje zanima procesna drama
Voditeljice: Lidija Topolovčan i Monika Miholić Cvitanić

POPRATNI PROGRAM 

FUTURE TELLING: THE NEXT GENERATION
18. i 19. lipnja
Future Telling: the Next Generation je projekt u kojem Teatar Tirena sudjeluje zajedno s još pet organizacija iz Belgije, Finske, Njemačke, Izraela i Slovenije. Nastavljajući se na uspješno prošlogodišnje izdanje u kojem je osam polaznica Tireninog dramskog studija provelo sedam dana u Izoli sudjelujući u različitim kazališnim radionicama i družeći se s vršnjacima iz Europe, ove smo godine kao partneri odlučili ponuditi dodatno upoznavanje sa Zagrebom i Hrvatskom, te se tako uvodni susret, na koji dolazi desetak predstavnika iz već spomenutih zemalja, odvija upravo u Tireni. Tijekom dvodnevnog događanja pozabavit ćemo se osmišljavanjem ovogodišnjih radionica i aktivnosti, vezanih uz teme migracija, suživota i doma, a sve to pripremamo za tjedan dana u kolovozu kad će se u Kopru ponovno okupiti šezdesetak mladih i njihovih voditelja. Projekt Future Telling: the Next Generation financijski podržava Europska Unija kroz Erasmus+ program razmjena mladih.

M. Ende: OFELIJINO KAZALIŠTE SJENA
19. lipnja, 20:00 (Kazalište Mala scena, Medveščak 2)
Ofelijino kazalište sjena svevremenska je priča o dobroti i prihvaćanju, o skromnoj gospođici Ofeliji koja je provela život služeći umjetnosti, sakrivena u šaptaonici, doprinoseći nevidljivo uspjehu kazališta. Kada su se vremena promijenila, a kazalište zatvorilo, Ofelija je prihvaćala sve usamljene sjene koje nisu nikome pripadale i s njima stvarala kazališne predstave. Sve dok nije stiglo vrijeme za onu posljednju…
U predstavi igraju polaznici dramskog studija Tirena
Režija i umjetničko-pedagoško vodstvo: Ines Škuflić – Horvat
Cijena ulaznice: 15 kn 

IMPROLIGA
22. lipnja, 19:00 – 22:00
Kada se kazalište približi sportu nastane IMPROLIGA – natjecanje u improvizacijama.  Improliga je izuzetno zabavna aktivnost koja razvija vještinu improviziranja, otkriva tajne talente i omogućuje razvijanje i međusobni prijenos kazališnih znanja i vještina. Pokrenuli smo je kao dodatni dramski sadržaj za osnovnoškolske i srednjoškolske grupe dramskog studija Teatra Tirena. Osim o vještini takmičara uspješnost improlige ovisi o kreativnosti zadataka i umješnosti voditelja. Dođite i uvjerite se!
Polaznici: srednjoškolci i studenti
Voditeljice: Jelena Kovačić, mag. art. i Ines Matić, studentica pete godine Učiteljskog fakulteta
Cijena ulaznice: 10 kn
Da biste se prijavili za sudjelovanje u Improligi potrebno je poslati e-mail na jelena.tirena@gmail.com do 19. lipnja.

Koordinatorica programa:
Anita Jelić
+385 95 172 4639
teatartirena@gmail.com